УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"

Магазин (излази десетодневно)

уторак, 27. мај 2008.

Српци

Српци су данас село са влашким живљем, али његово име показује да су га основали Срби. По предању село је било расељено и обновио га је почетком XVIII века Стеван Косовљанин који се доселио из села Божевца. То је предак данашњих Павоња (славе Св. Николу) који су се порумунили међу влашким живљем. Преци Ангелоња (славе Св. Николу) су влашки сточари а дошли су у исто доба из села Бискупља, у близини В. Градишта. Вушоњи (славе Петковицу) су Царани, досељени из Румуније. Костићи (славе Св. Николу) су Власи из блиског села Мустапића; њихови су преци досељени крајем XVIII века. Из Чиклове у Банату призетио се у кућу Радула Мартиновића-Ангелоња Јон Њамц и узео њихову славу Св. Николу; тако се и ова породица сада зове Ангелоњи. Бировешће (славе Петковицу) су Власи, досељени из млавског села Манастирице. Мозгови (славе Св. Николу) су из села Мозгова код Алексинца. Они су иста фамилија са Благојоњима у блиском селу Љешници; има их још и у Жабарима у Морави. Пешоњи (славе Св. Јована) су из села Врањева у Морави.

(стр.27)

ГЛАСНИК ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВААнт. ЛазићНАСЕЉАВАЊЕ И РАЗВИТАК НАСЕЉА У СРEДЊЕМ И ГОРЊЕМ ПЕКУSur le peuplement et le developpemennt des habitas danas la region du Pek moyen et du haut Pek
(Посебан отисак из Гласника Географског друштва у Београду, св. XXV, Бењоград, 1939 , стр. 10 – 36)

Нема коментара: